Producent dystansów betonowych

Jakość podkładek

Wysoka jakość naszych wyrobów została potwierdzona badaniami wykonanymi przez:

pol_gdanska320

Regionalne Laboratorium Budownictwa przy Politechnice Gdańskiej

  • wytrzymałość: KLASA BETONU C35/45, klasa ekspozycja: XC4, XS3, XD3, XF4, XA3, XM3
  • nasiąkliwość: N < 4%
  • mrozoodporność: F – 150
  • wodoszczelność: W – 8
  • głębokość penetracji wody < 3cm

Nasze podkładki spełniają normy PN-EN 206-1:2003.
Przykładowo wytrzymałość ponad 40MPa gwarantuje wysoką obciążalność podkładek.

Na indywidualne zamówienie wykonujemy podkładki C50/60.